יד שנייה
SECOND HAND

פלוטר מדפיס וחותך 160 ס"מ

תוצרת רולנד יפאן

שולחן הדפסה 120 על 250 ס"מ

UV טכנולוגיית ,
FLORA תוצרת

מדפסת מהירה 2 ראשים
רוחב 160 ס"מ

תוצרת רולנד יפאן

EGX-360 מכונת כרסום

חריתה על גביעים, בקבוקים ועוד תוצרת רולנד יפאן,

UV מדפסת 180 ס"מ

FLORA תוצרת

פלוטר מדפיס וחותך
ECHO SOLבטכנולוגיית

תוצרת רולנד יפאן,