דיו סולבנטי
ECHO SOLVANT INK

ROLAND אורגינלי ECHO SOL דיו
C, M, Y, K, OR, GR, MT, WHITE גוונים
קלטות של 0.22 או 0.44 ליטר לכל צבע

ROLAND מתאים ל ECHO SOL דיו
C, M, Y, K, WHITE גוונים
קלטות של 0.22 או 0.44 ליטר לכל צבע

ROLAND, MUTHO, MIMAKI מתאים ל ECHO SOL דיו
C, M, Y, K, LC, LM גוונים
מיכלים של ליטר לכל צבע